Foreningens historie

Foreningens historie

Snekkersten Husflidsforening blev startet d. 2. februar 1981 af Ruth M. Rasmussen (ikke at forveksle med Ruth Rasmussen fra Jægerspris) og Rolf Gøse.


På et tidspunkt overtager Ebba Hunnerup Larsen formandsposten og bestrider denne indtil 1992 hvor hun må stoppe på grund af sygdom, og Keld Møller Nielsen overtager formandsposten. Samtidig med Ebba var Marie Pedersen Skoleleder indtil 1991 hvor Jette Erichsen tager over og fortsætter til 1994, hvor hun bliver afløst af Alice Føns, der imidlertid stopper efter et par år og Jette Erichsen, Annelise Øhlers og Keld Møller Nielsen deles om hvervet indtil 1997, hvor Annelise alene fortsætter hvervet som skoleleder. Annelise stopper som skoleleder til 2002, hvorefter Keld overtager posten og er så formand til 2008 og skoleleder til 2009.

En kursusplan for 1988 indeholder kursus i knipling ved Tove Petersen, 57 timer pris 450 Kr. og 120 Kr. for pensionister. Desuden kursus i patchwork og stretchsyning.
I programmet for 1989 averteres med knipling - patchwork - karte/spinde - tovning - silkemaling - stretchsyning - skindsyning - træskærearbejde samt hudens og kroppens pleje. Pris ca. 8 kr. i timen.

I 1990 bestod bestyrelsen af Ebba Hunnerup Larsen - Jens Guldhammer - Ingelise Jacobsen - Elsebeth Andrup Larsen - Jette Erichsen. Supplanterne Edith Scheel og Grethe Sørensen og Lene Biessy som revisor.

Foreningen havde i starten til huse på Snekkersten Skole, senere flyttede man til Toldkammeret, da det blev frigivet til brug for foreninger. Efterhånden som musikken blev en større del af huset, og der blev ansat en leder til at varetage forskellige ting, blev vi, sammen med folkedanserne, udelukket fra at bruge Toldkammeret. Vi flyttede til Lundegade 17A og var der et par år, i starten var der en person, der havde opsyn og sørgede for at tingene var i orden. Da denne ordning blev sparet væk, gik der kludder i det, vi fik så lov til at bruge det gamle Cafeteria på Hovedbiblioteket, indtil det blev omdannet til kontorer, derefter blev det til en aften hver anden uge i vinterhalvåret i Fiolgade 17.

Lokaler har for foreningen altid været et problem, til et arrangement d. 2.11.1996 prøvede vi at leje lokale i Toldkammeret. Ansøgning indsendt i februar 1996, lejen udgjorde 1000 Kr. og de forbeholdt sig ret til at aflyse med 14 dages varsel, såfremt der kom et musikarrangement. Samme år prøvede vi at leje lokale på Vapnagård, det kunne vi også, men kunne ikke overse om der var mulighed for at skaffe 750 Kr. pr måned + forbrug af el og vand.

I 1997 prøvede vi at få fodfæste på Flynderupgård, det kunne også lade sig gøre, men i samarbejde med Flynderupgårds venner og eventuelle foreninger, der passede ind i centerets koncept.
I slutningen af 1998 erfarede jeg at Tibberup Mølle var tom og sendte forespørgsel til Kulturforvaltningen om mulighed for at bruge denne, ingen pølser af det skind, man havde på det tidspunkt ingen ide om, hvad man ville med møllen.

Det tidligste jeg har reelle oplysninger fra er ca. 1997 her deltog vi i Dansk Husflids sommeraktiviteter på Frilandsmuseet i Lyngby.
I 1999 deltog vi første gang i Helsingør-Messen , denne kostede 1250 Kr. og omkring 10 medlemmer deltog med at vise vore aktiviteter. Vi fik den gang et beløb på 2000 Kr. fra 5% puljen og 1000 kr. fra Kulturelt Samråd. Der blev senere deltaget i aktiviteter på Husmandsstedet ved Sofienborg, børneaktiviteter i Feriebyen og udstilling på Espergærde Bibliotek.

I året 1999 deltog vi også i kommunens sommerferieaktiviteter for børn og fik et tilskud på 2000 kr.
Havde aktiviteter i Feriebyen en gang om ugen, hvor der blev lavet æsker i karton, knipling, orkis, kort samt løvsavsarbejde og lidt trædrejning. Regnskabet for 1999 udviste en formue på 17.870 Kr.

I 2000 ansøgte vi både Kultur og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget om midler til indkøb af trædrejebænke til undervisning. Henholdsvis 6.000 og 48.000 Kr. Begge udvalg meddeler at man af principielle grunde ikke giver tilskud til undervisningsmaterialer.
Muligheder for lån af lokaler på det midlertidige plejehjem på hjørnet af Nørrevej og Klostermosevej samt venteværelse m.m. på Snekkersten Station blev også forsøgt.

I 20005 sker der så noget, på et møde for foreninger fremkommer Hannah Duijn med et ønske om lokaler for foreningen. Herved kommer jeg i forbindelse med formanden Ejendomsudvalget, Ejner Rost, og får derigennem aftaler i stand om brugen af Klostermosevej 41. Der blev så fra kommunal side bevilget 150.000 Kr. til istandsættelse, samme beløb som der var beregnet, at en nedrivning ville koste. En anden ting var, at huset var erklæret bevaringsværdigt, og kunne således ikke rives ned, såfremt der var andre muligheder.
I 2006 er vi så klar til at huset på Klostermosevej kan tages i brug, en svag start, men senere er der kommet god gang i aktiviteterne.

Bestyrelsen består i 2006 af Formand og Skoleleder Keld Møller Nielsen, Næstformand Hannah Duijn, Kasserer Susanne Boye Ibsen, Sekretær Kirsten Carlsen, Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Jensen, Suppleant Sigurd Jensen.
Ved Generalforsamlingen 2008-2009 sker der udskiftning idet Keld træder tilbage som Formand og Skoleleder, bestyrelsen har derefter følgende sammensætning: Formand Hans Jørgen Jensen, Næstformand Sigurd Jensen, Kasserer Susanne Boye Ipsen, Sekretær Kirsten Carlsen, Bestyrelsesmedlem Lars Nicolysen, Suppleant Runa Kofoed, Revisor Inge Knudsen og som Skoleleder Vibeke Bacher.

Til yderligere belysning vedlægges kursusprogrammer for årene 1988 - 2008.Snekkersten Husflid
Klostermosevej 41
3070 Snekkersten

Telefon: 40 50 62 22

Mail: snekkersten@husflid.dk

CVR: 15317507

Telefontid: Onsdag 12-13:30


Medlem af Fora